Çerez Aydınlatma Metni

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş olarak veri sorumlusu sıfatıyla (KVKK 10.a), internet sayfamızın doğru biçimde çalışması için gerekli fonksiyonları sağlamak, kullanımını kolaylaştırmak, ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek, gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak, ziyaretçilerimizin internet sayfamızı nasıl kullandıklarını anlayabilmek, sayfamızın yapısını ve içeriğini iyileştirebilmek, internet sayfamızı geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla (KVKK 10.b) çerezler (cookies) vasıtasıyla verileriniz “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir (KVKK 10.ç). Bu verileri, sosyal medya, reklam ve analiz oluşturma çözüm ortaklarımız ve iş ortaklarımızla paylaşıyoruz (KVKK 10.c). KVKK nın 11. Maddesi kapsamında a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır (KVKK 10.d). 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

  • Yazılı ve imzalı olarak 
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile 
  • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak [email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz.


 Ayrıntılı bilgiye ve çerezleri engelleme yöntemlerine Çerez Uygulamaları Politikası ndan ulaşabilirsiniz.


İLETİŞİM BİLGİLERİ


BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş. 

Başvuru formunun gönderileceği e-posta adresi: [email protected]

Betek KEP adresi: [email protected]

Mersis No: 0167001238900018

Fiziki Adres: Zümrütevler, Ural Sk. No:38, 34852 Maltepe/İstanbul
122 >